ประกาศทางกฎหมาย

ประกาศทางกฎหมาย

เว็บไซต์ “https://aesthetic-models-world-recruitment.com/” (ต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) เป็นการตีพิมพ์และการสร้างสรรค์ของบริษัท KARMA PROD (ต่อไปนี้เรียกว่า “KARMA PROD”)

เครื่องมือแก้ไขไซต์

KARMA PROD, SARL ด้วยทุนจดทะเบียน 75,000 ยูโร
จดทะเบียนกับ RCS ของ ANTIBES ภายใต้หมายเลข 499 317 733
ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 9 rue Bonaparte 06800 Cagnes-sur-Mer

หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มภายในชุมชน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
โทรศัพท์: 04 93 32 62 79
อีเมลติดต่อ: contact@agencekarma.com
ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งพิมพ์: คารีน มาซูร์

โฮสต์ของเว็บไซต์ OVH

SAS ด้วยเงินทุน 10,174,560 ยูโร RCS ลีลล์เมโทรโพล 424 761 419 00045 รหัสเอพีอี 2620Z หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม: FR 22 424 761 419 สำนักงานใหญ่: 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – ฝรั่งเศส

เครดิตและการผลิต

กรรมผลิตภัณฑ์
contact@agencekarma.com
04 93 32 62 79
9 ถนนโบนาปาร์ต
06800 คาญส์ ซูร์ แมร์

เงื่อนไขทั่วไปในการใช้งานเว็บไซต์

KARMA PROD ได้เปิดเว็บไซต์นี้ “https://aesthetic-models-world-recruitment.com/” สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ การใช้งานไซต์ของคุณอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามเงื่อนไขทั่วไปและประกาศทางกฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้งานตามรายละเอียดด้านล่างและกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด เมื่อคุณเข้าถึงไซต์และเรียกดูและใช้งาน แสดงว่าคุณยอมรับเงื่อนไขทั่วไปและประกาศทางกฎหมายโดยไม่ต้องสำรอง

contact@agencekarma.com
04 93 32 62 79
9 ถนนโบนาปาร์ต
06800 คาญส์ ซูร์ แมร์

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ไซต์นี้ประกอบด้วยผลงานที่ KARMA PROD เป็นผู้เขียนตามความหมายของมาตรา L. 111.1 et seq. การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ดังกล่าวดำเนินการโดยบริษัท Karma Communication ภาพถ่าย ข้อความ สโลแกน ภาพวาด รูปภาพ ซีเควนซ์ภาพเคลื่อนไหวที่มีหรือไม่มีเสียง ตลอดจนผลงานทั้งหมดที่รวมอยู่ในไซต์เป็นทรัพย์สินของ KARMA PROD หรือบุคคลที่สามที่อนุญาตให้ KARMA PROD ใช้งานสิ่งเหล่านี้

เครดิตภาพ

Adobe Stock, Shutterstock, Fotolia, Unsplash Reproductions บนกระดาษหรือสื่อคอมพิวเตอร์ของไซต์ดังกล่าวและผลงานที่ผลิตซ้ำได้รับอนุญาตโดยมีเงื่อนไขว่าสงวนไว้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ยกเว้นการใช้งานใดๆ เพื่อการโฆษณาและ/หรือวัตถุประสงค์ในการโฆษณา หรือเชิงพาณิชย์ และ /หรือให้ข้อมูลและ/หรือปฏิบัติตามบทบัญญัติของมาตรา L122-5 ของประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ยกเว้นบทบัญญัติข้างต้น การทำซ้ำ การนำเสนอ การใช้หรือการดัดแปลงใดๆ โดยกระบวนการใดๆ ก็ตามและบนสื่อใดๆ ก็ตาม ทั้งหมดหรือบางส่วนของไซต์ ผลงานทั้งหมดหรือบางส่วนที่ประกอบขึ้นโดยไม่ได้รับ ห้ามมิให้อนุญาตล่วงหน้าจาก Karma Santé โดยเด็ดขาด และถือเป็นความผิดฐานปลอมแปลง มีโทษจำคุก 3 ปี และปรับ 300,000 ยูโร

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ

คุณสามารถศึกษาเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนของคุณหรือให้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับตัวคุณเอง
ด้วยความกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสและการปกป้องสิทธิ์ของคุณ https://aesthetic-models-world-recruitment.com/ จะไม่ได้รับข้อมูลที่ช่วยให้คุณสามารถระบุตัวตนของคุณได้ เว้นแต่คุณจะสื่อสารกับเราโดยการกรอกแบบฟอร์มหรืออื่นใด เอกสารที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์และส่งให้เราทางไปรษณีย์
ข้อมูลที่คุณให้กับเราจะถือว่าเป็นความลับและมีไว้สำหรับ https://aesthetic-models-world-recruitment.com/ เท่านั้น ไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า แม้แต่เพียงบางส่วนของข้อมูลที่รวบรวมมาก็สามารถทำได้
ตามมาตรา 34 ของกฎหมาย “Informatique et Libertés” n°78-17 ลงวันที่ 6 มกราคม 1978 คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึง ปรับเปลี่ยน แก้ไข และลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณ
หากต้องการใช้สิทธิ์นี้ โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ contact@agencekarma.com
หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่าง:
หน่วยงาน KARMA PROD
9 ถนนโบนาปาร์ต
06800 คาญส์ ซูร์ แมร์

ไฮเปอร์ลิงก์

https://aesthetic-models-world-recruitment.com/ ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de la mise à disposition des sites qui font l’objet d’un lien hypertexte à partir du site https://aesthetic-models-world-recruitment.com/ et ne peut supporter aucune responsabilité sur le contenu, les produits, les services, etc. disponibles sur ces sites ou à partir de ces sites.

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

ผู้ใช้ใช้ไซต์ด้วยความเสี่ยงของตนเอง ไม่ว่าในกรณีใด https://aesthetic-models-world-recruitment.com/ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงความเสียหายทางวัตถุ การสูญหายของข้อมูลหรือโปรแกรม ความเสียหายทางการเงินอันเป็นผลจากการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้หรือใดๆ ไซต์ที่เชื่อมโยงกับมัน เนื้อหาของเว็บไซต์นำเสนอโดยไม่มีการรับประกันใดๆ

สิทธิที่ใช้บังคับ

ประกาศทางกฎหมายเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายภายในของฝรั่งเศส ภาษาของเงื่อนไขทั่วไปและประกาศทางกฎหมายคือภาษาฝรั่งเศส ในกรณีที่มีข้อพิพาท ศาลฝรั่งเศสจะมีอำนาจตัดสินคดีแต่เพียงผู้เดียว

อัพเดตเงื่อนไขทั่วไปและประกาศทางกฎหมาย

https://aesthetic-models-world-recruitment.com/ se réserve le droit de modifier et mettre à jour à tout moment les présentes mise à jour des conditions générales et mentions légales.

สงวนลิขสิทธิ์ https://aesthetic-models-world-recruitment.com/